Laten we het college meer bekendheid geven, "Affichons le Collège", is een kennismakingscampagne door enthousiaste vrijwilligers -meestal oud-leerlingen- ondernomen in het kader van de AACC ("Association des Anciens du College Cevenol"= vereniging van oud-leerlingen).
De “Anciens” vormen een zeer betrokken groep mensen die het College Cevenol ondersteunen. Deze gerenommeerde school, gesticht in 1938, heeft zich altijd ingezet voor onderwijs dat vrede en geweldloosheid benadrukt. Leerlingen van deze school komen sinds het begin uit de hele wereld. De school bevindt zich in Le Chambon sur Lignon (Haute-Loire, Frankrijk).
Dit dorp heeft een hoge onderscheiding gekregen, nl. de Yad Vaschem onderscheiding. Volledig onafhankelijk, enkel ondersteund door een netwerk van vrienden en fondswervende stichtingen, heeft de school een actieve pr nodig om meer bekendheid te krijgen.
De AACC heeft daardoor deze affiche in meerdere talen vertaald, en nodigt jullie uit om dit bericht per mail of op jullie sites of blog te verspreiden en de affiches op zo veel mogelijke geschikte plaatsen op te hangen. Wij zouden het op prijs stellen als u ons de eventuele reacties op de affiche kunt toesturen.
Alvast bedankt!

Laurent Pasteur
President van de AACC